Torbalı Ege Gazetesi

HAKLARIMIZI BİLİYOR MUYUZ?

HAKLARIMIZI BİLİYOR MUYUZ?
267 okundu
11 Temmuz 2019 - 13:22

İslamiyet’in insanlara verdiği haklar çoktur. Ayrıca İslam hukukunda bu haklar koruma altına alınmıştır. Bunlardan temel haklar olarak görülecek değerleri şöyle sıralayabiliriz:

Hayat, din, akıl, mal ve nesil.

  1. Hayat Hakkı:

İslam dini, yaratılanlar içerisinde insanı en üstün görmüş ve insanın hayatını korumayı da temel ilkeler arasına koymuştur. Kur’an-ı Kerim’de haksız yere bir cana kıymanın bütün insanları öldürmüş gibi ağır bir suç olduğu ve bir insanın hayatını kurtarmanın da bütün insanları kurtarmak gibi yüce ve değerli bir davranış olduğu ifade edilmiştir.(Maide, 32)

Hz. Peygamber (s.a.v) meşhur “Vedâ Haccı” nda bütün Müslümanlara hitaben,

“Bugün, bu ay ve bu belde nasıl kutsal ve masun (korunmuş) ise, canlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da öylesine masundur.” buyurarak, insanın yaşama hakkının dokunulmazlığını belirtmiştir. Başka bir hadiste de şöyle buyurmuştur:

“Yedi helâk edici şeyden sakınınız. Bunlardan biri de Allah’ın haram kıldığı bir cana kıymaktır.”

Savaş hâlinde bile savaşa katılmayan kadın, çocuk, yaşlı, din adamı gibi kişilerin öldürülmesi yasaklanmıştır. Ayrıca bir insanın başkasını öldürmesi yasaklandığı gibi kişinin intihar yoluyla kendisini öldürmesi de yasaklanmış ve en büyük günahlar içerisinde sayılmıştır.

  1. Din Hakkı:

Her insan bir dini tercih etme veya inanmama özgürlüğüne sahiptir.

“Dinde zorlama yoktur.” (Bakara, 2/256),

“Sizin diniz size benim dinim bana…” (Kafirun, 109/6) mealindeki ayetlerde bu hususa vurgu yapılmıştır. İslam devletinin hâkimiyetinde yaşayan gayri Müslimlere (Müslüman olmayanlara), dinlerini yaşama hakkı verilmiştir.

  1. Akıl:

Akıl, insanoğlunun en üstün vasfıdır. Çünkü Allah’ın emânetleri, akıl sayesinde kabul edilir ve yine akıl sayesindedir ki insan, Allah’ın rızasını elde edebilir. İlmin kaynağı ve kökü akıldır. Akla nisbetle ilim, ağaca nisbetle meyve, güneşe nisbetle nûr, göze nisbetle görme gibidir. İnsanı kâinattaki diğer canlı-cansız varlıklardan ayıran ve ona üstünlük kazandıran akıldır.

Kur’an-ı Kerim’de akıl ve düşünmeye sevk eden “Düşününüz!”, “Hala düşünmez misiniz?”, “Onlar hiç düşünmezler mi?”, “Bakınız!”, “Bakmazlar mı?”, “Ey akıl sahipleri ibret alınız!” gibi ikazlar, akla verilen önemi göstermektedir.

Böyle önemli bir cevherin korunması için İslam dini sarhoşluk veren alkollü içkileri haram kılmış ve bu yasağa uymayanlar için de cezalar koymuştur. İslâm hukukunda alkollü içkiler yanında insanları uyuşturup akıl ve muhakeme kabiliyetlerini yok eden diğer bütün maddelerin kullanımı da haram kabul edilmiş ve şiddetle yasaklanmıştır. Bundaki amaç aklın korunmasıdır.

  1. Mal:

İslam dini mal- mülk edinme hakkını güvence altına almıştır. İslam, yeryüzünün halifesi olan insanın, insanlık onuruna yakışır bir hayat sürmesi istemektedir. İslam zenginliğe karşı değildir. Zenginliğin belli bir kesim arasında dolaşan bir güç olmamasını, bireyler arasında yaygınlaşmasını öngörmektedir. Dinimiz, insanların canlarına kastetmeyi büyük günahlardan saydığı gibi, mallarını gasbedip çalmayı da büyük bir günah saymış, hatta hırsızlık suçuna karşılık el kesme gibi ağır bir müeyyide getirilmiştir. Bütün bu müeyyideler malı korumaya yönelik tedbirlerdir.

  1. Nesil:

Neslin devamı ve temiz bir şekilde gelişebilmesi için, evlilik müessesesine ihtiyaç vardır. İnsan neslinin devamı, soyun korunması, toplumu meydana getiren ve toplumun temel taşı olan aile müessesesinin kurulması evlilikle mümkün olur. Nikâh akdine dayanan evlilik müessesesi, İslam toplumunun esasını oluşturmaktadır.

İslâm toplumunun güçlü olmasına önem veren dinimiz, çocuk ve neslin çoğalmasını benimsemiş ve bunu teşvik etmiştir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.):

“Çok doğuran sevimli kadınla evlenin, zira ben (kıyamet gününde) sayınızın çokluğuyla (diğer) ümmetlere karşı sizinle övünürüm.” buyurmuştur.

Dinimiz evliliği teşvik ederken, toplumları soysuzlaştıran ve yok olmalarına sebep olan evlilik dışı ilişkileri yasaklayıp, “zina etmeyin” dememiş; zina etmek şöyle dursun “Zinaya yaklaşmayın!” demiştir. (İsra, 32)

 

 

#
KÖŞE YAZARLARI
#

Yeni sitemizi nasıl buldunuz?

Yeni sitemizi nasıl buldunuz?

  • Çok iyi --> 12
  • İyi --> 9
  • Daha iyi olabilir --> 10
Gönder
Sonuçlar
#
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
#

Torbalı EGE Bir ÖZÇELİK GRUP Kuruluşudur. Powered BY SMedia Dijital Ajans