Haberimiz ses getirdi sorun çözüldü

Haberimiz ses getirdi sorun çözüldü

Su­ba­şı PTT şu­be­sin­de­ki yo­ğun­luk ve per­so­nel ye­ter­siz­li­ği ile il­gi­li ha­be­ri­miz üze­ri­ne İzmir PTT Baş­mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Su­ba­şı’nda bir per­so­nel daha gö­rev­len­di­ril­me­si ta­li­ma­tı ve­ril­di

SUBAŞI PTT Şubesi ile ilgili gündeme getirdiğimiz yoğunluk ve personel yetersizliği haberi geniş yankı uyandırdı. Haberimizin ardından PTT İzmir Başmüdürlüğü devreye girdi. Gazetemizde çıkan haberi gören İzmir PTT Başmüdürü Şerif Kaçmaz konuyla ilgili yaptığı araştırmanın ardından Subaşı Şubesi’ne ikinci bir personel görevlendirilmesi için talimat verdi. Subaşı PTT Şubesi’nde ki personel ihtiyacının tesit edildiği ve ek personel görevlendirilmesiyle ilgili talimat verildiği bilgisi, PTT İzmir Başmüdürlüğü tarafından gazetemize bildirildi. Görevlendirilecek olan yeni personelin önümüzdeki günlerde göreve başlaması bekleniyor.

 SORUNU BAŞMÜDÜRLÜK ÇÖZDÜ

 Söz konusu haber, Subaşı PTT Şubesi’nde yaşanan yoğunluğu ve personel yetersizliğini konu almaktaydı. 7 Mahalleye hizmet veren Subaşı Şubesi’nde yalnızca 1 personel görevlendirilmesi ve yarım gün çalışılması nedeniyle büyük bir yoğunluk yaşanmaktaydı. Subaşılı vatandaşların talebi üzerine konuyu gündeme getirmemizin ardından haberimiz PTT İzmir Başmüdürlüğü’nün dikkatini çekti. Konunun araştırılmasının ardından Subaşı’nda 1 personel daha görevlendirilmesi için talimat verildi.

 TAM GÜNE GEÇİLECEK

 Yaşanan gelişme en çok Subaşılıları sevindirdi. 7 mahalleye hizmet veren Subaşı PTT şubesinde artık aşırı yoğunluk yaşanmayacak. Görevlendirilen personel sayesinde işlemler daha hılı gerçekleşecek. En büyük avantaj ise şubenin tam gün açık olması ile sağlanacak. Yeni görevlendirilen personel ile iki kişiye çıkan görevlilerden biri öğleden sonra posta dağıtımı görevini üstlenirken diğer görevli öğleden sonra da PTT şubesinde işlemleri gerçekleştirecek. Böylelikle Subaşı Şubesi’ndeki yarım gün uygulaması son bulacak. HASAN DEMİR 

Bu habere yorumunuzu yazabilirsiniz.