Mesleğine veda, analizlere devam etti

Mesleğine veda, analizlere devam etti

Terzi Celal Lakaplı Celal Kıldan 48 yıllık mesleğine son verdiğini açıkladı. Yaptığı siyaset analizleriyle ‘Torbalı Siyasetinin Terzisi’ olarak da bilinen Kıldan, 2019 yerel seçimleri hakkında son kez bir analiz yaparak mesleğine veda etti

‘­TER­Zİ Ce­lal’ lakaplı 68 yaşındaki Ce­lal Kıl­dan, esnaflık hayatında 48 yılı de­vir­di. 12 yaşındayken, İz­mir­’in meşhur ter­zi­le­rin­den olan Hak­kı Tos­ya­lı’­nın yanında terziliği öğ­re­nen Kıl­dan, uzun yıllar bo­yun­ca bu mes­le­ği Tor­ba­lı’­da ic­ra et­ti. Top­lu­mun her ke­si­mi­ne hi­tap eden Ter­zi Ce­lal 48 yıllık mes­leği­ni ise, tek­no­lo­jiy­le bir­lik­te bü­yü­yen ha­zır gi­yim sek­tö­rü yü­zün­den bı­rak­mak zo­run­da kal­dı. 48 yıllık geçmişi olan mesleğini önceki gün sonlandırdı. Yılların esnafı olan Terzi Celal, son kez siyasete özel bir ceket dikeceğini belirtti.

SON ANALİZ

Terzi Celal, Torbalı’da yaptığı kaliteli işçilik ve siyaset analizi ile adından her daim sıkça söz ettirdi. Torbalı siyasetinin terzisi olarak tanınan Kıldan, bundan sonra siyaset analizlerini yapmaya da devam edeceğini belirtti. Kıldan, “Si­ya­se­ti çarıklı Erkanı Harplilerden öğrendim. Her­kes si­ya­se­ti ken­di­ne gö­re yapmasın. Tor­ba­lı’­nın yaklaşık 190 bin nü­fu­su var. Her­kes bu­nu göz önü­ne al­sın. He­sa­bı­mı­zı ken­di­mi­ze gö­re değil, hal­ka gö­re yaparız. Se­çim­le­re da­ha çok uzun bir za­man var, fakat son tahminimi yapmak istiyorum. Siyaset makasını son kez elime alıyorum. Şunun da altını çizmek istiyorum. Hiçbir parti ile işim olmadı bu zamana kadar. O nedenle yapacağım analiz üzerinden kimse partili demesin”

“SON CEKETİ DİKECEĞİM”

2019 yerel seçiminde Belediye Başkanlığını, önceki dönem Belediye Başkanı İsmail Uygur’un yeniden kazanacağını belirten Kıldan, “1970’li yıllardan beri siyasetin içindeydim. Partili olmadım. Fakat analizlerim her daim kuvvetli çıktı. Son kez bir analiz yapıyorum. Her zaman olduğu gibi sağcısı ve solcusuna saygı gösterdik. Şimdide öyle devam edecek. Fakat gelecek seçimde belediye başkanlığını İsmail Uygur kazanacak. Kazanması halinde kendisine özel bir ceket dikeceğim ve elimdeki bu özel makası da artık bırakacağım” şeklinde konuştu. 

Bu habere yorumunuzu yazabilirsiniz.