Feyzullah TURAN

Feyzullah TURAN

AZİZ İSTANBUL

Konstantinopolis, (M.Ö) Makedonyalılar, (M.S) Roma İmparatorluğu, Acemler, Emeviler, Abbasiler, Ruslar, Macarlar, Avrupalılar, Venedikliler,  Cenovalılar tarafından ciddi olarak fethetmek üzere 29 defa kuşatılmasına rağmen başarılamamıştır. Sevgili Peygamberimiz tarafından ” “Kostantiniye, bir gün feth olunacaktır. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden komutan ne güzel komutandır.”Sözleri ile taçlandırılan  İstanbul, 29 Mayıs 1453 ..

BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

 19. YY son­la­rın­da v8e 20. YY baş­la­rın­da Mil­li­yet­çi­lik, Em­per­ya­list Dev­let­ler ara­sın­da­ki mü­ca­de­le­de en bü­yük si­lah ve güç olur­ken, Mil­li mü­ca­de­le­den çık­mış ve ye­ni ku­rul­muş Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­ni ko­ru­ma ref­leks­le­ri­mi­zi güç­lü kı­la­cak olan Türk mil­li­yet­çi­li­ği ve onun sa­vu­nu­cu­la­rı olan ay­dın ve fi­kir adam­la­r..

YOLUN AÇIK YÜREĞİN SERİN OLSUN

Kimdir, nedir, nereden gelmiştir, ne iş yapar hiç önemi yoktur.  Genç bir delikanlıydı tanıdığımda. Bir şeyler yapmaya çabalayan herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışan, gayet samimi, doğru yerde doğru sorular soran bir gençti.  Negatif değil, Pozitif bir enerji veriyordu, en azından ben sohbetlerimizde mutlu oluyordum.  Öğrenmek için gösterdiği çabaları görebiliyordum. 24 yıldır tanıdığ..

TEŞEKKÜRLER ÖZKAN BAŞKAN

Torbalı ilçemizde kurulmuş, sözde faaliyet gösteren, resmi kayıtlarda görünen yaklaşık 130 civarında dernek olduğu bilinmektedir. 1990 yılından 2010 yılına kadar İlçemizde Dernekçilik iyi bir ivme kazanmış, birçok hizmetlerde de bulunmuşlardır. Ancak 2010 yılından sonra yavaş yavaş birçok dernek, ya bölünmüş, ya pasif duruma düş..