Eğitim Yaşamın Kendisidir

İkinci kitabım “Önemsiyorum Öneriyorum”un hazırlık döneminde, düşüncelerimi, eski yazılarımı, aldığım notları düzenlerken, eğitim konusunda özellikle yoğunlaşmıştım. Onca düşünce ve duygumu bir çırpıda dile getiriveren kısa ve öz bir ifade peşindeydim. Beşikten mezara giden yaşam yolunda bilginin, öğrenmenin, insanın kendisini eğitmesinin, tecrübelerin, sosyal boyutta ilişkilerin derinliğini yansıtmak istiyordum. Zaman içerisinde kendi kendime sorup bulduğum “Eğitim yaşamın kendisidir” sözcüklerinin bir çok kişi tarafından onaylanması doğru mesajı bulduğumun da göstergesi oldu.

Bu üç kelimeye hangi düşüncelerle varmıştım?.. Bir çok insan için okul bitince eğitim de biter. Bu da medeniyet, başarma, bilgili olma, yeniliklere adaptasyon yarışında geri kalmayı garantilemenin en etkin yöntemidir. Oysa başa yarışmak, yaşam yolunda tökezlememek isteniyorsa, eğitim ve çalışmak son nefese kadar sürmelidir.

Geçen yüzyıllar, “Öğrenmenin yaşı yoktur” diyen ünlü düşünür Konfüçyus’u doğrulamış ve “Yaşam Boyu Öğrenme” 21. Yüzyıl bilgi çağının temel kuralı olmuştur.

Yaşam boyu öğrenme... bu süreçte bilgi, görgü, beceri, nitelik ve yeteneklerin geliştirilmesine yönelik uzun soluklu bir eğitim söz konusudur. Küreselleşme ve bilgi toplumu olmanın gereğidir.

İnsan, akıl ve zekasıyla her zaman ve her yerde öğrenme çabasındadır. Doğası gereğidir. İnsan varlığını daha iyiye ulaştırmak hatta mükemmelleştirmek adına öğrenmeyi, bilgi edinmeyi ve eğitimi yaşamının gerçekleri içinde üst düzeyde tutar.

Geçmişe bakıldığında, genelde bilgili ve güçlü topluluklar diğer topluluklar üzerinde hakimiyet kurmuşlardır. “Bilgi” her dönemde üstünlük, ayrıcalık sağlayan bir güçtür. Şimdi adını anımsayamadığım bir düşünüre göre; “Reislik Bilgidedir”

Bugün her iş dalı, küresel rekabet konusudur. Yeni iş dünyasında iyi eğitimli, nitelikli iş gücü olarak tanımlanan insan kaynaklarının önemi her geçen gün artmaktadır. Patronlar, “CEO”lar hatta tüm çalışanlar her an kendi kapasitelerini aşmak, en yeni bilgiyle donanmak zorundadırlar.

Artık yalnızca formal eğitim yeterli olmamaktadır. Bilgilerin eskime süresi kısalmıştır. Yeni teknoloji ve inovasyonlar işlerin yapılış şekillerini değiştirmektedir. Her düzeydeki, her konumdaki birey bu hızlı değişime ayak uydurmak için sürekli öğrenmek, kendini geliştirmek zorundadır. Yaşam boyu öğrenmek ya da eğitim, rekabet ve ilerlemede ayakta kalmanın tek anahtarıdır.

Yaşam boyu öğrenme alışkanlığı, alt yapısı sağlam ve iyi eğitim görmüş kişilerde daha yaygındır. Öğrenme, yeni bilgilere erişme çabası, kendini yenileme yaşamın tüm aşamalarını, alanlarını ve konularını kapsar.

Yalnızca kişisel gelişme adına değil, günümüz dünyasında ekonomik statü, sosyal barış ve refah toplumu, bireylerinin bilgi, kültür, beceri ve eğitim düzeyindeki aktif  ve sürekli olma başarısı ile doğrudan bağlantılıdır.

21. Yüzyıl bilgi çağında biz de ileri düzeydeki toplumlar ve ülkeler arasında, layık olduğumuz konuma erişmek istiyorsak, devlete, hükümetlere, sivil toplum kuruluşlarına, ailelere, işletmelere, spor klüpleri gibi sosyal kurumlara ve medyaya kısaca hepimize çokbüyük görevler düşüyor.

Aslında yaşamın kendisi ders alınabilecek bir öğrenme alanıdır. Karşımıza çıkan her kişi ve olay yeni öğretilerin fırsatıdır. Bilmeliyiz ki, yaşam olgunlaşmanın okuludur. 

Bu habere yorumunuzu yazabilirsiniz.