Domates Güvesi (Tuta Absoluta)

 Değerli çiftçi dostlarım bu hafta bölgemizin en önemli sanayi ürünlerinden biri olan domates ana zararlısı olan tuta absolutadan (Domates Güvesi) bahsedeceğim. Bölgemizdeki çok sayıda sanayi kuruluşunun ham maddesi kurutmalık ve salçalık olarak kullanılan domatesten birçok çiftçi ailesi geçimin sağlamaktadır.

Güney Amerika kökenli olan bu zararlı yurdumuzda akdeniz iklimi görülen alanlarda görülmektedir. Bölgemizde bu açıdan tehlike altındaki yerlerden biridir. %80 - %100 e varan zararlara neden olmaktadır. Uygun koşullarda yılda 10-12 döl verebilmektedir. Yaşam çemberi çevre koşullarına bağlı olarak 28-29 günde tamamlamaktadır. Bir dişi 250 civarında yumurta bırakabilmektedir. Yumurtadan çıkan larvalar yaprak, sap ve meyvelerde beslenirler. Yaprakta beslenen larvalar şeffaf galeriler oluştururlar, sapta beslenenler ise bitki kurumasına dahi neden olabilirler. Meyvede ise sap bağlantı yerinde açılan galerilerde siyah beslenme artıkları bırakarak meyvenin ekonomik değerinin kaybolmasına neden olurlar.

Ana konukçusu domates olmasına rağmen patates, patlıcan, biber, pepino, petunya, gibi kültür bitkilerinde de zarara neden olmaktadır. Bunun yanında yabani otlardan olan köpek üzümü ve şeytan elmasında da beslenir ve konuklarlar.

Mücadelesi zor bir zararlıdır çünkü larvası galeriler açarak bitki içinde konaklar ve direnç gösterdiği çok sayıda zirai ilaç vardır. 

Üretim alanı çevresindeki konukçu yabancı otlarla mücadele edilmelidir. Zararlının popilasyonunun azaltılması için konakçısı olan diğer bitkilerle münavebesi yapılmalıdır. Hasat sonrası tarlada bitki artıkları imha edilmelidir. Kontroller 100 bitkide yapılır ve 3 adet zararlı görülmesi durumunda zirai mücadele kararı verilir. Gerektiği şekilde mücadele edilebilirse zarar eşiği %1 ila 5 arasında kalır.

Larvasıyla mücadele için bacillus thuringiensis, spinosad, indoxacarb, lufenuron içerikli zirai ilaçlar kullanılabilir. Erginiyle mücadelede ise Azadirachtin A 10 g/l EC, Chlorantranniliprole %35 WP içerikli zirai ilaçlar kullanılabilir. Zararlı Abamectin, cartap, permethrin ve deltametrin içerikli zirai ilaçlara direnç geliştirmiştir.

Soru görüş ve önerileriniz için vdemirayak@hotmail.com  gsm: 0544 351 44 79

Bu habere yorumunuzu yazabilirsiniz.